FRÅN FÖRSTA TANKEN TILL SISTA GRADEN

Våra tjänster

GRANTEK FYLLER 20 ÅR

VI FIRAR MED NY HEMSIDA OCH NY GRAFISK PROFIL.

Företaget har anor från 1943 - Still going strong

Grantek AB är ett företag med lång erfarenhet som satsar på att leverera produkter och tjänster inom områdena mekanisk bearbetning, plåt och svets. Exempelvis nytillverkning enligt kundunderlag, tillverkning av finmekanik såsom verktyg, produktions- och specialmaskiner samt automatiseringsutrustningar. Vår kunskap och flexibilitet samt våra produktionsresurser kombinerat med ett väl utvecklat samarbete med underleverantörer, gör att vi kan erbjuda en stor variation av produkter och tjänster.


LÄS MER

Referenser