miljöpolicy

Vi på Grantek AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår produktion/tjänst ska vi:

  • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
  • Hushålla med råvara, material och energi.
  • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
  • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
  • Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln