Kvalitetspolicy

Grantek AB ska av kunden ses som en kompetent samarbetspartner som levererar tjänster och produkter av kvalitet.

Vi ska alla gemensamt verka för nöjda kunder och att varje leverans eller utfört arbete skall bli en god referens för ytterligare affärer. Detta är en förutsättning för god lönsamhet, vår utveckling och vår långsiktiga överlevnad.

Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser och framför allt genom vår attityd till kvalitet.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar