LEGOTILLVERKNING FAGERSTA

Vi konstruerar och bearbetar i de flesta för oss kända material både i små och medelstora serier.

Tar fram detaljer från samtliga 3D format och eller pappersritningar, skapar i de flesta fall CAD modeller från befintliga eller nya produkter och kan därmed även ordna fram ritningar på dessa.

Tillverkar och tar fram modeller, sammanställningar m.m i Solidworks samt ordnar programkoder från Virtual Gibbs CAM, detta har vi sysslat med i 20års tid.

Kända problemlösare för samtliga branscher.