CAD- OCH CAM-VERKTYG

Digitala ritningar är ingen nyhet, CAD/CAM-teknik är idag ett självklart hjälpmedel i modern produktion. Vad som är lite unikt är vårt kunnande inom applicerbarheten, att begränsningarna numera är få eller inga alls. Med vårt 3D CAD-system Solid-Works® och vårt CAM-system som baseras på Virtual Gibbs är en integrerad del I vårt CAD/CAM-system avsett för NC-beredning. CAM-systemet arbetar i ett grafiskt användargränssnitt. Den integrerade 3Dsimuleringen ger användaren en exakt bild av den programmerade detaljen, operation för operation. Alla verktygsbanor är "associativa" d v s länkade till ursprungs-geometrin, vilket innebär att om geometrin ändras, kan NC-beredningen uppdateras med en knapptryckning. Dessa unika egenskaper samspelar intimt, och bildar ett flexibelt och kraftfullt verktyg, vilket resulterar i högre produktivitet och större flexibilitet. Importen från CAD-programmen i 3D ger möjlighet att få fram alla mått från modellen, samt en väsentligt bättre överskådlighet än 3D-trådmodeller, och därmed snabbare och säkrare beredning.