Om GranTek

FÖRETAGET som har anor från 1940-talet tillverkar idag maskinutrustningar och verktyg med krav på hög precision och ytfinhet, samt utför legobearbetning och framtagning av reservdelar enligt prov eller ritning samt komplett konstruktion inkl. prototyper samt produktförbättring m.m. Personalen består för närvarande av 8  personer.

AFFÄRSIDÉ
Grantek AB är en mekanisk verkstad med lång erfarenhet som satsar på att leverera produkter och tjänster inom områdena mekanisk bearbetning, serieproduktion, legotillverkning, reverse engineering, konstruktion, CAD/CAM-teknik, 3D skrivare m.m. Exempelvis nytillverkning enligt kundunderlag, design och optimering av detaljer, tillverkning av finmekanik såsom verktyg, produktions- och specialdetaljer. Vår kunskap och flexibilitet inom materialkunskap samt våra produktionsresurser kombinerat med ett väl utvecklat samarbete med underleverantörer gör att vi kan erbjuda en stor variation av produkter och tjänster.

POLICY
Grantek AB skall av kunden ses som en kompetent samarbetspartner som levererar tjänster och produkter av kvalitet. Vi skall alla gemensamt verka för nöjda kunder och att varje leverans eller utfört arbete skall bli en god referens för ytterligare affärer. Detta är en förutsättning för god lönsamhet, vår utveckling och vår långsiktiga överlevnad. Vårt rykte bestäms av det engagemang vi visar i vårt arbete, genom våra resurser och framför allt genom vår attityd till kvalitet. En bra arbetsmiljö är viktig för vår verksamhet genom att detta skapar bättre förutsättningar för att göra ett bra arbete samtidigt som det ger större trivsel och en säkrare arbetsplats. Vi skall planera och följa upp vår verksamhet för att säkerställa att kraven i arbetsmiljölagen och våra interna normer är uppfyllda. Vi ska tillvarata och utveckla våra medarbetares färdigheter och kunskaper samt eftersträva att alla medarbetare skall känna gemenskap och delaktighet i arbetet. Genom våra arbetsmiljöaktiviteter skall vi öka arbetstillfredsställelsen hos våra medarbetare, sänka sjukfrånvaron och minska risker för arbetsskador. Vi skall regelbundet följa upp vårt arbetsmiljöarbete och på snabbaste och bästa sätt rätta till brister.